Vyhledání dílu/Cross Reference | Katalog Produktů | Naše Značky |

Informace o Společnosti

Kariéra u společnosti Donaldson – nabídka volných míst

Světové lokality

Přehled produktů

Naše značkyInformace o Společnosti
Donaldson je předním celosvětovým dodavatelem filtračních systémů, jejich náhradních dílů a příslušenství. V zájmu uspokojování rozmanitých a měnících se potřeb našich zákazníků pracujeme již od roku 1915 na zdokonalování našich hlavních pozitiv – inovativních technologií, pevných vazeb se zákazníky a širokém zastoupení ve světě.

Naše poslání a hodnoty
Donaldson se spokojí jen s tím nejlepším. Při práci s námi si toto osobně ověříte a zjistíte, že naše hodnoty jsou úhelným kamenem našeho denního podnikání. Naše poslání nám dodává konkurenční strategii, která nás vede k tomu být nejlepší.
Naše vize
Na samém vrcholu pyramidy je naše vize — být světovým lídrem v oboru filtračních řešení. Aby tomu tak bylo, musíme splnit tři podmínky. Musíme vyvíjet nejlepší technologie pro naše zákazníky. Musíme nabízet nejlepší zákaznickou podporu. Musíme dodávat nejlepší kvalitu.
Naše poslání
Naše poslání vystihují tři klíčová slova: zlepšovat, zvyšovat a chránit. Jsou to mocná slova, která nám pomáhají při stanovování našich priorit v budoucnosti. Nabízíme řešení, která zlepšují životy lidí, zvyšují výkon zařízení našich zákazníků a chrání životní prostředí.
Hodnoty společnosti Donaldson
V našich činech — vedených našimi sdílenými hodnotami — se odráží krédo společnosti Donaldson. Každý skutek, rozhodnutí a přínos nám dláždí cestu k budoucím úspěchům.
Každý náš čin se musí řídit třemi klíčovými hodnotami, kterými jsou: integrita, respekt a angažovanost.
Integrita – ve veškerém našem konání se musí odrážet nejvyšší etické normy.
Respekt – své pracovní místo musíme rozvíjet spoluprací a týmovým duchem.
Angažovanost – musíme být plně oddáni dosahování našich cílů a přijmout za to vlastní odpovědnost.
Company History
Historie společnosti
Toto je příběh společnosti Donaldson a jejích lidí. V roce 1915 začal Donaldson s pouhými třemi zaměstnanci s výrobou jednoduchých zařízení na čištění vzduchu pro traktory. Dnes jsme rozšířili portfólio našich výrobků a vyrostli jsme ve světovou korporaci zaměstnávající 12.000 lidí.
100 let zkušeností
Společnost Donaldson byla založena v roce 1915, kdy Frank Donaldson st. vyvinul jednoduchý čistič vzduchu pro traktor jistého farmáře. Požáry obilí způsobené jiskrou z motoru stály ve druhé polovině 20. let 20. století na počátku naší diverzifikace do odvětví produktů pro výfukové systémy. Úspěchy a inovace v oblasti zemědělských zařízení otevřely možnosti také ve sféře stavebnictví a důlním průmyslu, které se později rozšířily na nákladní auta.
Donaldson poskytuje služby zákazníkům na trhu s průmyslovými a dieselovými motory včetně filtrace vzduchu v podnicích, čištění stlačeného vzduchu a plynu, odlučování prachu a páry, výroby elektřiny, filtrace diskových jednotek, těžké mechanizace a nákladních vozidel. Každý z našich 12.000 zaměstnanců ve více než 30 výrobních podnicích na celém světě přispívá svým dílem k úspěchu společnosti.
Naše celosvětová přítomnost a diverzifikace spolu se strategickými akvizicemi je základem našich stabilně silných finančních výsledků a umožnila rozšíření a růst našeho podnikání.
Každý den hledají zaměstnanci společnosti Donaldson na celém světě možnosti řešení problémů zákazníků a použití technologií na nových trzích. Náš technologický náskok spolu s pevnými vztahy se zákazníky a celosvětovou přítomností, nám i v budoucnu zaručí vedoucí pozici na trzích.
O firmě Donaldson | Kariéra | Dodavatelé
Vyberte region:  
  

©2019 Donaldson Company, Inc. All Rights Reserved | Ochrana Vašeho Soukromí | Smluvní Podmínky