Vyhledání dílu/Cross Reference | Katalog Produktů | Naše Značky |
 
 


Upozornění na právní důsledky
Donaldson neodpovídá za chyby a opomenutí, k nimž mohlo dojít v této publikaci nebo jiných materiálech zmiňovaných touto publikací nebo s ní spojených. Tato publikace může obsahovat technické a jiné nepřesnosti a ne všechny produkty či služby zde uvedené, jsou dostupné ve všech oblastech. Informace jsou pravidelně aktualizovány. Donaldson si vyhrazuje právo kdykoli provést změny zde uvedených produktů nebo služeb. Dříve než budete zde obsažené údaje považovat za relevantní, doporučujeme Vám kontaktovat Vašeho autorizovaného zástupce, který Vám poskytne další informace.

Informace na těchto stránkách, včetně textu, ilustrací a odkazů, jsou poskytovány firmou Donaldson “TAK, JAK JSOU”, výhradně jako služba jejich návštěvníkům. Tyto informace jsou bez záruk, výslovných či předpokládaných, včetně záruk obchodovatelnosti, ale nikoli výlučně bez nich, záruk vhodnosti pro daný účel nebo neporušení práv.


O firmě Donaldson | Kariéra | Dodavatelé
Vyberte region:  
  

©2020 Donaldson Company, Inc. All Rights Reserved | Ochrana Vašeho Soukromí | Smluvní Podmínky