Znajdź części / zamienniki | Katalog Produktów | Nasze Marki |
 
 


Zastrzeżenie Prawne
Firma Donaldson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub opuszczenia zawarte w niniejszej publikacji ani w innych dokumentach, do których odwołania znajdują się w niniejszej publikacji lub które są z nią powiązane. Niniejsza publikacja może zawierać techniczne lub inne nieścisłości, a ponadto nie wszystkie wymienione w niej produkty i usługi są wszędzie dostępne. Zawarte w niej informacje podlegają okresowym zmianom. Firma Donaldson może w każdej chwili dokonać zmiany produktów lub usług opisanych w niniejszej publikacji. Przed skorzystaniem z zawartych w niej informacji należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Donaldson, który udzieli szczegółowych informacji.
Informacje umieszczone na niniejszej stronie, w tym tekst, ilustracje i hiperłącza, zostały przedstawione przez firmę Donaldson „W TAKIEJ POSTACI” wyłącznie jako ułatwienie dla odwiedzających ją osób. Informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją, wyraźną bądź dorozumianą, a w szczególności gwarancją przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich.


O Nas | Praca | Dostawcy
Wybierz Region:  
  

©2020 Donaldson Company, Inc. All Rights Reserved | Ochrona prywatności | Zastrzeżenie Prawne