Znajdź części / zamienniki | Katalog Produktów | Nasze Marki |
 
 


Ochrona prywatności
Celem firmy Donaldson jest zapewnianie swoim klientom, przedstawicielom handlowym, dealerom, dystrybutorom i dostawcom najwyższej jakości produktów i usług na miejscu i za pośrednictwem Internetu. Donaldson wykorzystuje różne rodzaje formularzy, w tym formularze zamówienia i oceny, oraz ankiety dla odwiedzających, w których mogą oni wyrazić swoje zainteresowanie lub zwrócić się o udostępnienie informacji, produktów lub usług. Dane osobowe zawarte w wyżej wymienionych formularzach wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz przesyłania Państwu innych informacji na temat firmy Donaldson. Rejestrując się na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami za jej pośrednictwem, wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie wszelkich przekazanych przez Państwa uwag i informacji wewnątrz firmy Donaldson, wśród jej spółek zależnych, przedstawicieli handlowych, dealerów i dystrybutorów oraz na ich wykorzystywanie bez jakichkolwiek ograniczeń w ramach przetwarzania zamówień klientów oraz w celu doskonalenia lub sprzedaży naszych produktów i usług. Donaldson nie będzie udostępniał, wynajmował ani sprzedawał Państwa danych osobowych osobom trzecim oraz dołoży wszelkich możliwych starań, aby chronić przekazane przez Państwa informacje.


O Nas | Praca | Dostawcy
Wybierz Region:  
  

©2020 Donaldson Company, Inc. All Rights Reserved | Ochrona prywatności | Zastrzeżenie Prawne